1banner logo3
1misterair3
2FREE ok

 แอร์แคเรียร์ Carrier 

 

 
                                                 

แอร์แคเรีย โปรโมชั่นราคาพิเศษ !!!

วันนี้ - 31 มกราคมนี้ (จำนวนจำกัด)

แอร์ Carrier รุ่น RANGER น้ำยา R-32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่ล่าสุด 2021
                                      *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38ABF010 9,400 14.64 5 10,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38ABF013 12,200 13.07 5 11,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38ABF018 18,300 13.17 5 16,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38ABF025 25,000 13.38 5 22,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

 
แอร์ Carrier รุ่น EVEREST SERIES(ถาดน้ำทิ้งถอดได้) น้ำยา R-32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่ 
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 3 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TSGS010 9,200 13.58 5  11,300 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TSGS013 12,200 13.45 5  12,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TSGS018 18,000 13.44 5 16,900 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TSGS025 24,200 14.19 5  22,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง( ยกเว้นรุ่น 24,000 btu เป็น Aluminum Alloy)

                                                

แอร์ Carrier รุ่น GEMINI Series INVERTER น้ำยา R-32 แบบติดผนัง 

สินค้าใหม่ 

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TEVGB010 8,500 16.45 5  11,700 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB013 12,000 16.24 5  13,700 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB018 18,000 17.57 5  19,000 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB024 20,400 17.06 5  23,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TEVGB028 25,200 18.97 5  27,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

 หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

 

 

แอร์ Carrier รุ่น EXPLORER INVERTER น้ำยา R32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย

สินค้าใหม่ 

*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TVGS010 9,536 17.16 5  13,200 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVGS013 12,447 19.38 5  15,000 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVGS016 15,790 18.63 5 17,500 บาท  ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVGS018 18,000 20.78 5 20,700 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVGS024 20,487  20.85  24,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

                                

แอร์ Carrier รุ่น X INVERTER น้ำยา R32 แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย

                                สินค้าใหม่ล่าสุด 

                          *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี
MODEL BTU SEER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
42/38TVAA010 9,200 24.00 5  15,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVAA013 12,200 22.50 5  17,400 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVAA018 18,000 20.81 5  22,800 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
42/38TVAA024 21,000  20.88  27,500 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAA028 25,200 19.80 5  30,900 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAA030 27,200 18.60 5 36,500 บาท 

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAA033 30,000 17.60 5  38,500 บาท

***ฟรีทุกอย่าง !!!

42/38TVAA036 36,000 16.48 5  41,900 บาท 

***ฟรีทุกอย่าง !!!

 

หมายเหตู : แผงคอล์ยร้อนเป็นทองแดง